Chemia - 130 godzin zajęć

harmonogram kursu

Kursy całoroczne. Zajęcia raz w tygodniu.

MATURA 2023

poziom rozszerzony - 130 godzin lekcyjnych.

  •  poniedziałek   16.30-19.30 - grupa rusza 3 października - ostatnie wolne miejsca
  •  wtorek  16.30-19.30 - grupa ruszyła 27 września - ostatnie wolne miejsca - zapis tylko telefoniczny: 505 777 200
  •  środa  16.30-19.30 - grupa rusza 12 października - ostatnie wolne miejsca
  •  czwartek  16.30 -19.30 - grupa rusza 29 września - ostatnie wolne miejsca
  •  sobota   9.00-12.00 - grupa ruszyła 17 września - ostatnie wolne miejsca
  •  sobota   12.20-15.20 - grupa ruszyła 17 września - ostatnie wolne miejsca
  •  niedziela   12.20-15.20 - grupa rusza 2 października - ostatnie wolne miejsca

Początek zajęć: Szczegółowe informacje na temat startu zajęć będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Terminy startu grup podane powyżej mogą jeszcze ulec zmianom.

System elastycznego wyboru zajęć: masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej we wrześniu, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Dodatkowo umożliwiamy zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie roku szkolnego w Collegium (oczywiście pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi ponowne zamknięcie szkół:

 

Zgodnie z informacjami płynącymi z ministerstwa zmierzamy do uruchomienia normalnie regularnych zajęć w szkole. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani.

 

Collegium Novum kończyło zajęcia do matury 2021 w sytuacji całkowitego zamknięcia szkół. Wszystkie nasze zajęcia realizowaliśmy w sieci i kończyliśmy je w systemie zdalnym. Dzięki tym doświadczeniom a także dzięki pełnemu kursowi on-line który zrealizowaliśmy bezpośrednio przed maturą 2021, posiadamy doświadczenia w tej formie kształcenia i na bazie tych doświadczeń a także dogłębnej analizy ankiet ewaluacyjnych, rozmów z wykładowcami, obserwacji i analiz własnych przygotowaliśmy skuteczny system nauczania. W razie zaistnienia takiej sytuacji zajęcia te odbędą się w identycznych terminach i w tym samym wymiarze czasowym jak zajęcia stacjonarne - na żywo on-line z wykładowcą. 

 

Koniec zajęć: kwiecień 2023