Fizyka - 152 godziny zajęć

ĆWICZENIOWO-WYKŁADOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY Z FIZYKI - OSTATNI TRENING DO EGZAMINU MATURALNEGO w 2023 ROKU
 
W naszym zamyśle, kurs ten jest doskonałym narzędziem do powórzenia i ugruntowania wiedzy oraz nabycia umiejętności maturalnych w bezpośrednim okresie przygotowań do matury. Zajęcia tego typu prowadzimy od kilku lat a ich formuła jest wysoko oceniana przez uczestników w ankietach. Absolwenci podkreślają przede wszystkim przydatność i celowość materiałów na których pracują oraz intensywność, która pozwala na dobre powtórzenie materiału egzaminacyjnego.
 
Kurs z fizyki posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.
Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 
W trakcie kursu przerabiane są zadania typu maturalnego: oblicz, udowodnij, wskaż podobieństwa i różnice, wyciągnij wnioski z zachodzącego zjawiska, określ przez analogię, sprawdź itp.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów. W większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na PW, AM, SGGW, WAT, AWF oraz na innych uczelniach. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności fizycznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
   
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów fizycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych i technicznych,
   
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i urządzeniach technicznych,
   
 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE
   
 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.

Wszystkie materiały otrzymujesz w cenie kursu.

Oczekiwane rezultaty po kursie:

posumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom rozszerzony:

 •  niedziela  12.20-15.40, terminy zajęć (9 spotkań): 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, 16.04, 23.04, 30.04 + dodatowy termin do ustalenia

Cena kursu: 690 (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2023 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
 • telefonicznie: 505 777 200, 502 269 834
 • mejlowo: info@domatury.pl

Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi zamknięcie szkół:

Jeśli tylko będzie taka możliwość, zajęcia normalnie odbywają się w szkole, w systemie cotygodniowych spotkań. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani! Zajęcia będą prowadzone - jeżlie zajdzie taka potrzeba - w czasie rzeczywistym z nauczycielem na platformie Zoom.


Zapraszamy
Collegium Novum