Geografia - 134 godziny zajęć

OSTATNI TRENING - ĆWICZENIOWE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO w 2023 ROKU Z GEOGRAFII
 
 
Kurs z geografii posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.
 
W naszym zamyśle, Krótkie kursy wykładowe i ćwiczeniowe mają być doskonałym narzędziem do powtórzenia i ugruntowania wiedzy oraz wyćwiczenia umiejętności maturalnych w bezpośrednim okresie przygotowań do matury. Zajęcia tego typu prowadzimy od kilku lat a ich formuła jest wysoko oceniana przez uczestników w ankietach końcowych. Absolwenci podkreślają przede wszystkim przydatność i celowość trafność doboru  materiałów dydaktycznych do wymagań egzaminacyjnych na których pracują oraz wysoką intensywność zajęć, która pozwala na dobre efektywne powtórzenie materiału egzaminacyjnego. Maturzyści z lat ubiegłych szczególnie cenili bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców.
 
Kurs prowadzony jest w okresie marzec-kwiecień 2022. Na jego całokształt składają się ćwiczenia i zadania oraz próbne egzaminy maturalne, które będziecie rozwiązywać i omawiać wspólnie z nauczycielem. Nasi nauczyciele - egzaminatorzy maturalni - powiedzą Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. Na każdych zajęciach otrzymujecie wszystkie ćwiczeniowe materiały drukowane (ponad 20 arkuszy maturalnych).
 
Nadrzędnym celem kursu jest zapoznanie z jak największą ilością typowych zadań maturalnych oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE, a także powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym. Ćwiczenia i zadania z uwzględnieniem typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn: zadania krótkich odpowiedzi (pytania otwarte), zadania zamknięte, zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda-fałsz dobrane są tak, aby „nabyć ogłady egzaminacyjnej” oraz poradzić sobie nawet w niestandardowych. 
 
Oczekiwane rezultaty  efekty po kursie:
powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego;
zapoznanie się ze strukturą egzaminu; poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego,
uwrażliwienie na różne pułapki przy rozwiązywaniu wszystkich typów zadań.

harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom rozszerzony:

  •  poniedziałek  16.10-19.30, terminy zajęć (9 spotkań): 27.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 6.04 (czwartek),17.04, 24.04
  •  niedziela  8.50-12.10, terminy zajęć (9 spotkań): 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, piątek 7.04, 16.04, 23.04 + dodatkowy termin do ustalenia
     

Cena kursu: 690 (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

  • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2023 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
  • telefonicznie: 505 777 200, 502 269 834

Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi zamknięcie szkół:

Jeśli tylko będzie taka możliwość, zajęcia normalnie odbywają się w szkole, w systemie cotygodniowych spotkań. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani! Zajęcia będą prowadzone - jeżlie zajdzie taka potrzeba - w czasie rzeczywistym z nauczycielem na platformie Zoom.


Zapraszamy
Collegium Novum