Język angielski - 130 godzin zajęć

OSTATNI TRENING  ĆWICZENIOWY  KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2023 ROKU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs prowadzony jest w okresie marzec-kwiecień 2023. Podczas rozwiązywania zadań maturalnych słuchacze powtarzają i utrwalają zagadnienia gramatyczne i tematyczne oraz ćwiczą pisanie wypowiedzi pisemnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Wszystkie te zagadnienia omawiane są podczas rozwiązywania autentycznych arkuszy maturalnych, które pojawiły się w poprzednich sesjach egzaminacyjnych oraz podczas egzaminów próbnych. Ponadto, pod koniec każdych zajęć uczniowie mają szansę prowadzenia rozmowy z egzaminatorem, opisują ilustracje i odpowiadają na pytania oraz uzasadniają swoje opinie co daje możliwość utrwalania zadań i procedur maturalnych charakterystycznych dla egzaminu ustnego.

Kurs z języka angielskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.

Cele kursu:

 • powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • uzupełnienie wiedzy,
 • wykształcenie umiejętności niezbędnych do napisania wypowiedzi pisemnej zgodnej z funkcjonującymi standardami egzaminacyjnymi,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
   

sposób nauczania

 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
 • konsultacje
 • rozmowy z wykładowcą

Oczekiwane rezultaty po kursie:

podsumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY

Poziom podstawowy:

 •  środa  16.10-19.30, terminy zajęć (9 spotkań): 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 6.04 godz. 12:20 (czwartek), 12.04, 26.04

Poziom rozszerzony:

 •  środa  16.10-19.30, terminy zajęć (9 spotkań): 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 6.04 godz. 09:00 (czwartek), 12.04, 19.04

Cena kursu: 690 (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2023 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
 • telefonicznie: 505 777 200, 502 269 834

Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi zamknięcie szkół:

Jeśli tylko będzie taka możliwość, zajęcia normalnie odbywają się w szkole, w systemie cotygodniowych spotkań. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani! Zajęcia będą prowadzone - jeżlie zajdzie taka potrzeba - w czasie rzeczywistym z nauczycielem na platformie Zoom.


Zapraszamy
Collegium Novum