Matematyka - 172-183 godziny zajęć

Kurs maturalny z matematyki dla wszystkich poziomów posiada
Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz  dopasowanych do wymagań egzaminacyjnych programów nauczania.

Przygotowaliśmy dla Was 3 formy poziomu kursu przygotowującego do matury pod kątem potrzeb co do dalszych planów edukacyjnych:

 • poziom podstawowy,
 • poziom rozszerzony,
 • poziom rozszerzony PR PLUS (w skrócie PR+)

Dla matury 2024 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2024 z matematyki na poziomie podstawowym jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego z nową podstawą programową dla roku 2024,
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2024, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki ścisłe są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 (drugoklasiści),
 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs maturalny w Collegium Novum jest dla każdego, kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować sie do egzaminu.

Poziom podstawowy

Kurs matematyki podstawowej Collegium Novum prowadzony jest od podstaw. Oznacza to, że nawet osoby, które przyszły do nas z minimalną wiedzą, są w stanie zdać maturę na dobrym poziomie, jeśli tylko w pełni wykorzystają możliwości oferowane im na naszym kursie.

Konstrukcja kursu: matematyka poziom podstawowy.

Na kurs ten przeznaczone są 182 godziny lekcyjne. Składniki kursu:

 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 26 spotkań po 4 godziny = 104 godziny lekcyjne.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 5 spotkań po 4 godziny = 20 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 20 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne. 
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.
  Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, 50 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (część z nich będzie w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych. 
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, oraz omówienie zadań,
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów, 
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki,
 • Mozliwość odpracowania zajęc w przypadku nieobecności.

Materiały do kursu: matematyka poziom podstawowy.

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.

Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”. 

Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.

Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

Poziom rozszerzony

Konstrukcja kursu: matematyka poziom rozszerzony.

 • Na kurs ten przeznaczone są 203 godziny lekcyjne. Składniki kursu:
 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 27 spotkań po 4 godziny = 108 godzin lekcyjnych.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 4 spotkania po 4 godziny = 16 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 40 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 27 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne. 
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.
  Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, prawie 70 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (będą one w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych. 
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, 
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów. 
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki.
 • Mozliwość odpracowania zajęc w przypadku nieobecności.

Materiały do kursu: matematyka poziom rozszerzony.

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.

Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”. 

Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.

Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.
 

Poziom rozszerzony plus (PR plus)

Co to jest PR plus?

PR+ to oferta dla osób, którym nie wystarcza regularny poziom rozszerzony matury. To oferta dla osób, dla których część zadań maturalnych jest zbyt schematyczna, nie zaspokajająca ich potrzeb. To oferta przede wszystkim dla tych, którzy wybierają się na studia techniczne lub finansowe i w związku z tym potrzebują matury na najwyższym poziomie.

Czym różnią się zajęcia PR+ od zajęć na regularnym poziomie rozszerzonym?

Jeśli chodzi o poszczególne składniki kursu (patrz powyżej: konstrukcja kursu oraz materiały do kursu) , to zajęcia PR+ i regularnego poziomu rozszerzonego nie różnią się od siebie. Jednak na zajęciach PR+ mniejszą wagę przywiązujemy do powtórki teorii i ćwiczeń wstępnych, a wiele więcej będziemy rozwiązywać zadań maturalnych, ciekawych, trudnych z gwiazdkami. Tempo prowadzenia zajęć PR+ jest szybsze, a poziom trudności większy. 

Część grup PR+ będzie prowadzona przez wykładowców akademickich związanych z uczelniami takimi jak np. Politechnika Warszawska, czy Uniwersytet Warszawki, SGGW i UKSW.

Czy dam sobie radę w grupie PR+?

Zajęcia w grupach PR+ rekomendujemy osobom, które w szkole bez większych problemów radzą sobie na poziomie rozszerzonym. 

Jak mam się zapisać do grupy PR+?

Przede wszystkim sprawdź, czy pasują Ci zaproponowane przez nas terminy zajęć grup PR+. Wypełniając formularz zgłoszeniowy lub dzwoniąc do biura zaznacz, że chcesz uczęszczać do grupy PR+. Następnie wyślij formularz. Jeśli masz pytania - dzwoń lub pisz.