Matura 2025 - Dwuletni system przygotowań

Kurs przeznaczony dla uczniów klas II, którzy chcą rozłożyć przygotowanie do egzaminu (Matura 2025) na dwa lata. Proponujemy rozłożenie przedmiotów maturalnych na dwa lata kursu. W ten sposób zyskujecie więcej czasu na przygotowanie, a przede wszystkim tempo nauki nie jest aż tak szybkie. Bonusem, który otrzymujecie od nas jest 20% zniżki na kursy w drugim roku nauki (na przedmioty na które uczęszczałeś/aś lub inne).

Jest to jedyna tak elastyczna oferta. Nie jesteście zobligowani do kontynuacji przedmiotu w roku następnym, jeżeli zmienicie decyzję co do poziomu lub wyboru przedmiotu.

Jak można rozłożyć naukę?

1. Podziel przedmioty maturane na dwa lata. Wybierz te na które będziesz chodzić w drugiej klasie i te w klasie trzeciej (np. podstawa w drugiej klasie, a rozszerzenie w trzeciej)

2. W każdym roku możesz chodzić na przedmioty na dowolnym poziomie.

Zawsze w drugim roku nauki otrzymujesz 20% zniżki*

za każdy przedmiot na który uczęszczasz u nas w drugiej lub pierwszej klasie otrzymujesz jeden przedmiot z 20% zniżką w klasie maturalnej (jeżeli chodziłeś na dwa przedmioty - otrzymasz zniżkę na dwa przedmioty itd.) - maksymalna łączna zniżka jaką możesz otrzymać od nas to 20% (zniżki nie sumują się).
 

Kurs przygotowujący do matury 2025 będzie różnił się programowo od kursów dla klas maturalnych (Matura 2024).


Sposób nauczania to:

ćwiczenia, warsztaty, wykłady, seminarium. Każdy kurs posiada swój autorski program.

Nasze nauczanie opiera się na zasadzie jasno określonego celu: którym jest skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego, dlatego przede wszystkim ćwiczymy umiejętności oceniane na maturze. Na początku każdego kursu, nauczyciele egzaminatorzy OKE, omawiają strukturę arkuszy, typy zadań, oraz sposób ich punktowania, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

Sprawdziany:

Po każdej partii materiału, zazwyczaj co 2-3 spotkania. Na koniec kursu sprawdzian z materiału omawianego na zajęciach w formie egzaminu maturalnego. Liczne prace domowe.
 

Oczekiwane rezultaty po kursie:

  • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego; 
  • zapoznanie się ze strukturą egzaminu; zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
  • wyćwiczenie umiejętności ocenianych na maturze;
  • umiejętność samodzielnego planowania nauki;
  • motywacja do podnoszenia poziomu swojej wiedzy;

Materiały do zajęć:

Materiały do zajęć to jeden z najważniejszych atutów, wyróżniających nas w znaczący sposób od innych placówek. Nasi kursanci otrzymują książki i skrypty, oraz pliki on-line. Większość kursów posiada własne podręczniki (podsumowanie wykładów) + ćwiczenia. Przykładamy ogromną wagę do jakości udostępnianych materiałów.